Web

Spoločnosť Prem Dan vie navrhnúť vašu webovú stránku a lokalizovať ju do ľubovoľného jazyka, čím prispôsobíme jej obsah lokálnemu trhu.

Náš kompletný balík lokalizácie webovej stránky zahŕňa lokalizáciu stránky a dynamickú aktualizáciu obsahu on-line. Nechajte spoločnosť Prem Dan, aby sa postarala o podanie informácie na vašej webovej stránke do všetkých jej jazykových verzií.