Grafická úprava

Naši DTP experti sú dostatočne vybavení, aby mohli pracovať so softvérovou aplikáciu formátu, ktorý ste nám dali, či je to PC alebo MAC v ľubovoľnom jazyku, a tak budú vaše dokumenty určené na preklad vyzerať práve tak ako originály.