Web

Prem Dan var izveidot Jūsu web lapu un lokalizēt to jebkurā valodā, pielāgojot tās saturu vietējam tirgum.

Mūsu pilns web lapas lokalizācijas pakalpojums ietver lapas lokalizāciju, lapas izvietošanu un dināmisko on-line lapas satura aktualizāciju. Ļaujiet Prem Dan parūpēties par informācijas atjaunošanu Jūsu web lapā visām tās valodu versijām.