Contenidos

Pakalpojums, kas ir fokusēts galvenokārt uz to, lai dokumentu būtu iespējams viegli izlasīt un izmantot, lai saturu varētu atcerēties atmiņā, nepavadot pārāk daudz laika mācību procesā. Satura lietojamības uzlabošana paredz multimediju, audio un runas elementu ieviešanu un, vissvarīgāk, lietotāja spējas nodrošināšanu ar tiem mijiedarboties.

Kā papildus funkcija, interaktīvos dokumentus var saglabāt Dokumentācijas Portālos, kurus izveido un vada Prem Dan, lai dokumentus varētu ātri dabūt jebkur pasaulē.

Kompānijā Prem Dan mēs izstrādājam un vadam portālus, kuri ļauj piekļūt Jūsu dokumentiem caur Internetu no jebkuras vietas pasaulē un jebkurā diennakts laikā.