Inhoud

Diensten die voornamelijk bedoeld zijn om de documenten leesbaarder te maken en makkelijker te raadplegen; dat de inhoud langer onthouden wordt zonder dat er veel tijd nodig is om die te leren. Het gebruiksgemak van een inhoud verbeteren houdt de introductie van multimedia, audio en spraak elementen in, waarbij er vooral voor gezorgd moet worden dat de gebruiker daarmee een interactie kan hebben.

Ter aanvulling daarop kunnen er multimedia documenten opgeslagen worden in speciaal door PremDan ontwikkelde en beheerde Documentatie Portalen zodat die waar ook ter wereld onmiddellijk beschibaar zijn.

Bij Prem Dan ontwerpen en beheren wij portalen waardoor uw documenten via Internet waar ook ter wereld toegankelijk zijn op elk moment van de dag of nacht.