presentation

Prem Dans mål är att bli ledande inom sin bransch genom att utföra kvalitetsarbete, värna om en oklanderlig affärsetik och uppnå konstant goda resultat.
Presentación Prem Dan

I en internationell miljö där förståelse och kommunikation är en grundläggande konkurrensfaktor, måste företagen bryta ner alla språkliga och kulturella barriärer för att med framgång lyckas utvidga sin verksamhet över hela världen.

Sedan 1993 har Prem Dan erbjudit avancerade flerspråkiga lösningar så att ditt företag, din image och dina produkter ska kunna anpassas till förhållandena på de olika lokala marknaderna.


Legal Information | Data Protection | © 2000 - 2018 Prem Dan. All rights reserved. Website designed and powered by Prem Dan